Топ цени за края на август и месец септември на цени от 8 до 10 € на човек


* При допълнителна нощувка, над обявените в пакета, към цената се добавя - цената на една нощувка според пакета, който е избран.